Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cung cấp thông báo này để giải thích các chính sách thông tin trực tuyến của chúng tôi và các tùy chọn bạn có thể chọn liên quan đến cách dữ liệu của bạn được thu thập và xử lý, nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn. Chúng tôi làm cho tuyên bố này dễ dàng truy cập ở phần chân trang của chúng tôi và tại mọi nơi mà thông tin nhận dạng cá nhân có thể được yêu cầu.

Tất cả các yêu cầu đối với các tệp trên máy chủ web của trang web này đều được ghi lại và xem xét. Các tệp nhật ký ghi lại địa chỉ IP của người dùng, mà máy chủ web của chúng tôi tự động nhận ra; chúng không ghi lại thông tin cá nhân.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân trẻ em

Việc duy trì quyền riêng tư của trẻ em rất quan trọng. Vì lý do này, không có thành phần nào của trang web của chúng tôi được thiết kế để thu hút bất kỳ ai dưới 13 tuổi; chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc lưu trữ thông tin về những cá nhân mà chúng tôi biết chắc chắn rằng họ dưới 13 tuổi.

Cookies

Không có gì trên trang web này cho phép chúng tôi nhận dạng cá nhân cụ thể của người dùng dịch vụ này mà không có sự cho phép của họ. Bất kỳ cookie nào mà trang web này có thể sử dụng đều được sử dụng để bảo tồn các tùy chọn của người dùng hoặc chỉ trên cơ sở từng phiên. Cookies không được phân phối cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Bên Thứ Ba

Google Analytics

Google Inc. (“Google”) cung cấp một công cụ phân tích web gọi là Google Analytics. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để giám sát và phân tích việc sử dụng trang web này, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của nó và phân phối chúng qua các bộ phận khác của Google.

Phòng Chống Spam

Để tìm khả năng rằng một tài khoản đăng ký là nguồn spam, Dịch Vụ Phòng Chống Spam IPS cung cấp địa chỉ email và địa chỉ IP của người dùng đăng ký cho dịch vụ này.

KeyCAPTCHA

Trang web này đảm bảo thực hiện các hành động cụ thể của con người bằng cách sử dụng CAPTCHA. Nhà cung cấp CAPTCHA có thể tạo cookie phiên và tìm hiểu về trình duyệt internet và thiết bị của bạn truy cập vào trang web này.