Chính Sách Quyền Riêng Tư

Cảm ơn bạn đã chọn Pubg giả lập. Chính sách quyền riêng tư này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng cũng như dữ liệu thu thập qua trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi. Để biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu của bạn, vui lòng xem kỹ chính sách quyền riêng tư này.

1. Thông tin chúng tôi thu thập:

– Khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc sử dụng diễn đàn của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và các chi tiết tùy chọn khác.

– Để cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu không cá nhân bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị và hành vi duyệt web của bạn.

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn:

– Chúng tôi duy trì tài khoản của bạn, gửi bản tin và cung cấp quyền truy cập vào tạp chí game của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp.

– Dữ liệu không cá nhân được sử dụng để phân tích hành vi, sở thích và xu hướng của người dùng nhằm cải thiện nội dung, dịch vụ và trải nghiệm người dùng nói chung.

– Chúng tôi có thể gửi cập nhật, thông báo, tài liệu quảng cáo và các thông tin liên quan khác đến số điện thoại của bạn. Bạn có thể tùy chọn không nhận các thông tin này bất cứ lúc nào.

3. Chia sẻ thông tin:

– Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hợp lệ – chẳng hạn như lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa.

4. Công nghệ theo dõi và Cookies:

– Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ tương tự để theo dõi hành vi người dùng, cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích xu hướng. Bạn có thể kiểm soát các lựa chọn cookie của mình thông qua cài đặt trình duyệt.

5. Bảo mật:

– Chúng tôi áp dụng các chính sách bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi truy cập, tiết lộ, chỉnh sửa và hủy hoại trái phép.

6. Quyền lựa chọn của bạn:

– Bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông báo hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi, bạn có thể từ chối nhận các tài liệu quảng cáo.

– Bạn có thể yêu cầu sửa chữa hoặc cập nhật và yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.

7. Quyền riêng tư của trẻ em:

– Các dịch vụ của chúng tôi không dành cho người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi.

8. Cập nhật chính sách quyền riêng tư này:

– Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này theo định kỳ. Mọi thay đổi sẽ được hiển thị trên trang này cùng với ngày hiệu lực được điều chỉnh.

9. Liên hệ:

– Nếu bạn có câu hỏi, vấn đề hoặc yêu cầu về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0917730294.

Việc sử dụng Pubggialap.vn đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này.